Cnoty, czyli sprawności moralne, mają decydujący wpływ na ukształtowanie dobrego charakteru. Ich formowanie uzależnione jest od wielu rożnych czynników. Wśród nich można jednak wyróżnić trzy najważniejsze.
(Artykuł jest nowym opracowaniem i rozwinięciem spostrzeżeń przedstawionych pierwotnie w mojej książce, Sztuka samowychowania, Lublin 2007)
Jednym ze wspomnianych czynników jest stopień zakorzenienia lub ugruntowania wady przeciwnej. Jak wiadomo cnotom sprzeciwiają się wady. Jeśli przeniknęły one głęboko i trwale nasze postawy i zachowania, wówczas pozbycie się ich będzie wymagało o wiele więcej czasu i energii, aby w końcu, w ich miejsce, udało się zbudować pozytywną sprawność moralną.

Drugim czynnikiem jest czas i rodzaj sprawności. Sprawności o charakterze intelektualnym (np. wiedza na konkretny temat) mogą się ukształtować stosunkowo szybko. Jednak interesujące nas tu sprawności, opanowujące sferę zmysłowo-popędliwą, wymagają zazwyczaj dłuższego czasu do ich uformowania.
Dodatkowo wiąże się to z wieloma przełamaniami woli, czyli przezwyciężeniami konkretnych pokus, związanych z istniejącymi już wadami. Jeśli przez dłuższy okres czasu udaje się pokonywać daną słabość, wówczas wzrasta prawdopodobieństwo skutecznego uformowania cnoty.

Wreszcie trzecim czynnikiem jest indywidualna konstrukcja psychiczna: odpowiedni genotyp, sposób przeżywania emocji czy typ układu nerwowego. Znaczenie tego czynnika widać chociażby po tym, jak pewne osoby łatwo ulegają uzależnieniom, a inne są bardziej uodpornione. Podobne mechanizmy występują w omawianym przypadku.

Opracowując strategię kształtowania silnego charakteru naszych dzieci musimy przeanalizować te trzy czynniki i uwzględnić je w przyszłej pracy.

PS. Już wkrótce (w przeciągu kilku tygodni) będzie dostępny mój nowy kurs audio o formowaniu cnoty umiarkowania w jedzeniu i piciu. Zapisz się na LISTĘ OCZEKUJĄCYCH, aby w pierwszej kolejności otrzymać informację, gdy kurs się ukaże.
MOJE KSIĄŻKI I EBOOKI

form
Wychować człowieka szlachetnego
form
Decyduj i walcz!
Jak panować nad klasą? AKTUALNIE PROMOCJA!
Jak panować nad klasą?
Sztuka samowychowania
Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice

___________________________________________________________


Pobierz za darmo raport: Dwie rzeczy, które musisz zrobić, żeby dzieci słuchały Twych poleceń


Akceptuję politykę prywatności