O. Feliks W. Bednarski napisał przed laty książkę: „Miłość narzeczeńska i małżeńska w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu”. Została wydana w Londynie w 1957 roku. Dzisiaj można ją zdobyć tylko w bibliotekach, ewentualnie antykwariatach.

Autor wymienia normy moralne, którymi powinni się kierować młodzi ludzie w trakcie narzeczeństwa i w małżeństwie. Poniżej przytaczam kilka norm opisanych przez o. F. W. Bednarskiego, które wydają się najważniejsze dla narzeczonych.

Tekst kursywą, to cytaty z wyżej wspomnianej książki, pod nimi krótki komentarz autora tego postu.

1. Kieruj się przymiotami moralnymi, a nie wyglądem zewnętrznym

O. F. W. Bednarski: Istnieje moralny obowiązek, by przy wyborze narzeczonej czy narzeczonego kierować się zasadniczo nie zewnętrznym wyglądem danej osoby czy innymi względami czy nietrwałymi wartościami, ale przede wszystkim przymiotami moralnymi.

Jest to fragment tekstu, który wszedł do książki →  Decyduj i walcz! Podstawy formowania charakteru