Dokonywanie wyborów wpisane jest w egzystencję człowieka. Od dobrych decyzji uzależniona jest powodzenie materialne i duchowe. Dawniej umiejętność tę kształtowano przy pomocy cnoty, nazywanej mądrością praktyczną. Jest to sprawność niezwykle istotna, choć dzisiaj trochę lekceważona.

Poniżej osiem warunków roztropnej decyzji z uwzględnieniem dokonań myśli klasycznej (w analizie roztropności) oraz niektórych współczesnych badań psychologicznych.

Jest to fragment tekstu, który wszedł do książki →  Decyduj i walcz! Podstawy formowania charakteru