Wychowanie religijne we współczesnych czasach jest szczególnie trudne. Mody i trendy społeczne na pewno nie wspierają rodziców. Z drugiej strony tempo życia sprawia, że nie są oni w stanie zapanować nad wszystkimi aspektami wychowania.

Pozostają jednak pewne standardowe zachowania, które powinniśmy przestrzegać, aby móc ze spokojem sumienia powiedzieć: „zrobiliśmy wszystko, co do nas należało”.

1. Podsuwaj dziecku książki religijne

Codzienna lektura duchowa sprzyja wzrostowi wiary. Gdy dziecko nie czyta książek religijnych – słabnie duchowo. A jeśli jednocześnie czyta antyreligijne oddala się od Boga, nawet pomimo zewnętrznych oznak pobożności.

Dlatego nie wystarczy tylko raz na tydzień pójść do Kościoła oraz posyłać dziecko na lekcje religii. Lekturą duchową trzeba karmić je codziennie.

2. Uważaj, żeby wiara rosła wraz z wiedzą

Między innymi po to potrzebna jest lektura duchowa. Jeśli człowiek ma większą wiedzę religijna łatwiej poradzi sobie z problemami, które mogą prowadzić do kryzysu wiary.

Można zrobić listę problemów, które popychają w stronę agnostycyzmu czy ateizmu: np. „obecność zła w świecie” i poszukać lektur, które odpowiednio wytłumaczę te zagadnienia. W przypadku pojawienia się pierwszych trudnych pytań będzie można podsunąć młodemu człowiekowi właściwą odpowiedź.

3. Dbaj o częstą (przynajmniej comiesięczną) spowiedź i komunię dziecka

W zgiełku codziennych spraw rodzice nie dopilnowują przystępowania dzieci do spowiedzi czy Eucharystii. Nie zwracają także uwagi na duchowe zaangażowanie swych podopiecznych w tym kontekście. Czy np. spowiedź została właściwie przeżyta?

Warto też zainteresować się, czy dziecko ofiarowuje komunię w jakiejś konkretnej intencji? W jaki sposób modli się po jej przyjęciu? Zazwyczaj dziecko (a i dorośli także) nie pogłębiają swojej pobożności w tym zakresie.

4. Módl się za dziecko, przyjmuj w jego intencji komunię

Nie tylko dziecko ma aktywnie uczestniczyć we Mszy św.  Ktoś powiedział, że modlitwa jest najbardziej inteligentnym czynem. Działania wychowawcze musimy wzmocnić poprzez modlitwę, post, uczestnictwo w życiu sakramentalnym.

Gdy o tym zapominamy, to niestety nie oczekujmy dobrych owoców naszych wysiłków wychowawczych.

5. Módl się wspólnie

Nauka modlitwy nie polega na powiedzeniu dziecku: „Módl się!”, tylko na wspólnym jej odmawianiu. Dziecko powinno też widzieć, że się modlimy, a my powinniśmy to robić  nie tylko dlatego, żeby nas widziało.

6. Ożywiaj wiarę

Młodzież ma tendencję do buntowania się. Dlatego w pewnym momencie zaczyna naśmiewać się z tzw. pobożności tradycyjnej (ludowej). Paradoksalnie ożywienie religijne polegająca np. na udziale w Mszy Trydenckiej może pomóc właściwie ukierunkować rodzący się bunt.

To tylko 6 oczywistych działań wychowawczych w kontekście religijnym. Większość rodziców ma świadomość, że powinno się je praktykować, ale niestety rzeczywistość jest inna.

Pamiętajmy, nie wystarczy wiedzieć, trzeba jeszcze konsekwentnie wiedzę przemieniać w czyn.

Ikona wpisu:  zbiory własne

_______________________________________________________________

Dowiedz się więcej na temat klasycznego wychowania

form
Decyduj i walcz!
form
Wychować człowieka szlachetnego
Jak panować nad klasą? AKTUALNIE PROMOCJA!
Jak panować nad klasą?
Sztuka samowychowania
Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice

____________________________________________________________

Dołącz do NEWSLETTERA i pobierz darmowy ebook

_______________________________________________________________