Przedstawiam książki warte polecenia. Oto 10 książek, które w największym stopniu wpłynęły na kształt strony Edukacja-Klasyczna.PL. Zachęcam także do poszukania tych lektur i ich przeczytania.

1. O. Jacek Woroniecki – „Katolicka etyka wychowawcza”

Każdy katolicki rodzic (wychowawca) powinien przestudiować tę pozycję. Pierwszy raz czytałem ją ponad 20 lat temu. O. Woroniecki przystępnie wykłada o co tak naprawdę chodzi w katolickim wychowaniu w wymiarze nadprzyrodzonym i naturalnym. Po tej lekturze wszystko się systematyzuje i układa w logiczną całość.

2. Św. Tomasz – „Suma teologiczna. O sprawnościach” (a także części dotyczące poszczególnych cnót)

Po wprowadzającej w tematykę wychowania cnót lekturze o. Woronieckiego sięgnąłem do samego źródła. Lektura długa, z przerwami trwająca kilka lat. Pomogła ugruntować znaczenie kształtowania cnót dla wychowania młodego człowieka.

3. Werner Jaeger – „Paideia. Formowanie człowieka greckiego”

Zawsze powtarzam, że niemożliwe jest zrozumienie „pedagogiki” bez „Paidei”. Nawet więcej, jeśli ktoś wypowiada się na tematy pedagogiczne, a nie zna problematyki tej książki, to tak naprawdę nie wie o czym mówi.

Autor przeprowadza nas przez grecki świat myśli o wychowaniu i nauczaniu. Po tej wędrówce wiemy między innymi: jakie pomysły edukacyjne z jakiej filozofii się wywodzą? Co jest trwałe, a co chwilowe? Co służy manipulacji, a co jest przejawem rzeczywistej troski o człowieka?

4. Henri-Irenee Marrou – „Historia wychowania w starożytności”

Podobnie jak w przypadku „Paidei” dzieło ponadczasowe. Francuski historyk przedstawia rozwój pedagogii greckiej, ale i rzymskiej. Lektura może mniej nasycona filozofią, jak dzieło Jaegera, bardziej koncentrująca się na praktycznych rozwiązaniach, ale oczywiście też nie stroniąca od filozofii.

Pozwala szerzej i w różnych kontekstach spojrzeć na szeroko rozumiane kwestie edukacyjne.

5. O. Mieczysła A. Krąpiec – „Psychologia racjonalna”

Po tej lekturze całkowicie zmienia się postrzeganie psychologii, jako nauki. Jedno z fundamentalnych dzieł lubelskiego myśliciela. Napisane w duchu tomistycznej antropologii.

Książka obowiązkowa, choć niełatwa. Jednak trud warto podjąć, gdyż pomaga inaczej podejść do wielu kwestii związanych z psychologią, która dzisiaj niemal zrośnięta jest z pedagogiką. (Dawniej większe związki miała z filozofią, etyką czy teologią.)

6. Piotr Jaroszyński – „Nauka w kulturze”

Dzieło jednego z kontynuatorów tradycji lubelskiej szkoły filozoficznej. Praca napisana przystępnym językiem. jak na specyfikę dzieła filozoficznego. Tłumaczy związki między kulturą a nauką.

Systematyzuje zagadnienia związane z nauczaniem. Między innymi, co powinno być przedmiotem nauczania?

7. Ks. Toth Tihamer – „Młodzieniec z charakterem”

Napisana w formie popularnej z myślą o młodzieńcu z okresu międzywojennego. Zbiór artykułów uświadamiających młodemu człowiekowi, jak powinien postępować w obliczu różnych problemów.

Praca ciekawa i angażująca czytelnika. Oprócz wiedzy daje dużego „kopa motywacyjnego”. Jedna z tych lektur, po której chce się wszystko, natychmiast zmieniać w swoim życiu.

8. O. Marian Pirożyński – „Kształcenie charakteru”

Z dziełkiem o. Pirożyńskiego zaznajomiłem się wcześniej, niż z książką Tihamera Totha. O ile praca węgierskiego biskupa ma bardziej publicystyczny charakter, to tutaj mamy do czynienia z pozycją dosyć systematycznie wykładającą czym jest kształcenie charakteru i, w jaki sposób to robić itp.

Również przystępny i niezwykle motywacyjny język. Choć czas robi swoje i pewne wyrażenia mogą dzisiejszym nastolatkom wydawać się archaiczne.

9. Friedrich W. Foerster – „Wychowanie i samowychowanie”

Na tej liście muszę umieścić również F. W. Foerstera. Polecam również inne książki tego autora. Ten niemiecki myśliciel był piewcą kształcenia charakteru i wychowania etycznego. Dla wielu jego dzieło stanowi trwałą inspirację w myśleniu o pedagogice.

10. Ks. Józef Winkowski – „Ogniwo i gniazdo”

Mało znany autor, który pisząc o wychowaniu w duchu katolickim i nawiązując do dawnych tradycji tomistycznych. Nie pozostawał li tylko na poziomie teorii, ale podejmował również zagadnienia praktyczne. W jego książce jest mnóstwo przykładów konkretnych schematów rozmów, co niewątpliwie wyróżnia ks. J. Winkowskiego na tle innych autorów.

PS. Już wkrótce (w przeciągu kilku tygodni) będzie dostępny mój nowy kurs audio o formowaniu cnoty umiarkowania w jedzeniu i piciu. Zapisz się na LISTĘ OCZEKUJĄCYCH, aby w pierwszej kolejności otrzymać informację, gdy kurs się ukaże.


MOJE KSIĄŻKI I EBOOKI

form
Wychować człowieka szlachetnego
form
Decyduj i walcz!
Jak panować nad klasą? AKTUALNIE PROMOCJA!
Jak panować nad klasą?
Sztuka samowychowania
Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice

___________________________________________________________


Pobierz za darmo raport: Dwie rzeczy, które musisz zrobić, żeby dzieci słuchały Twych poleceń


Akceptuję politykę prywatności