Cnoty
cnota moralna

Namysł a cnota

W trakcie formowania cnót musimy: 1) opanowywać emocje i popędy, 2) uczyć się podejmowania praktycznych decyzji w kontekście moralnym oraz 3) otwierać się na działanie łaski Bożej.
Recenzje Rozwój osobisty

Mininawyki

W tym artykule zwracam uwagę na możliwości wykorzystania idei mininawyków w kontekście formowania cnót . Nie zajmuję się zatem dokładnym opisem metody mininawyków, ale akcentuję jej niektóre elementy.
top